logo

 

 


 

Welkom op de website van de VmVKLu

De vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) heeft als doel gelijke interesses te bundelen van en ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor Veteranen (ook Veteranen die individueel uitgezonden zijn geweest) die na 1978 hebben deelgenomen aan (vredes)missies, crisisbeheersingsoperaties of humanitaire hulpverleningsacties. Dit geldt ook voor Veteranen die, al dan niet in VN-verband, uitgezonden zijn geweest als waarnemer. De VmVKLu is aangesloten bij de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen van de Militaire Luchtvaart (MILu), die de belangen behartigt van de hierbij aangesloten Veteranenorganisaties en hun leden.                                                                                       (Ledenaantal dd 01-03-2019: 702)

 

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 •  14de Reünie / ALV VmVKLu op zaterdag 30 maart 2019;
  U kunt zich nog aanmelden, een inschrijfformulier vindt u in bijlage bij dit bulletin.
  Zie ook de uitnodiging hieronder.

 • Nederlandse Veteranendag op zaterdag 29 juni 2019;
 • Bevrijdingsdefilé Wageningen 5 mei 2019;
 • Luchtmachtdagen op Vliegbasis Volkel op 14 en 15 juni 2019;
 • IDEM-dag op donderdag 18 april 2019;
 • Een bijlage over het veteranentenue van de CV&P CLSK.

Voor de volledige tekst van het bulletin verwijs ik u naar de categorie “Nieuws” of klik op de volgende link:
http://www.vredesmissieveteranenklu.nl/wp-content/uploads/2019/03/Bulletin-2019-1.pdf

Nieuwe regio vertegenwoordigers:
Begin 2019 hebben we Theo Schraag bereid gevonden om voor de regio Noord aan de slag te gaan als regio vertegenwoordiger. Voor de regio Midden is Erwin Huisman aan de slag gegaan als tweede regio vertegenwoordiger naast Jan Verhoeven. We verwelkomen beiden graag als nieuwe functionarissen voor de VmVKLu en wensen hen veel succes.

Voor de regio Zuidoost / Vlb Volkel zoekt onze regio vertegenwoordiger Willem de Lang nog een tweede regio vertegenwoordiger.
Voor de regio Midden Brabant / Vlb Gilze Rijen zoekt onze regio vertegenwoordiger Mark Franke nog een tweede regio vertegenwoordiger.

Veteranen die interesse hebben om aan de slag te gaan als regio vertegenwoordiger in een van deze twee regio’s worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden bij de secretaris. 

Opgave door de hieronder gevraagde informatie :
– per post te sturen naar het secretariaat (zie contactadres) of
– per e-mail naar:   vmvklu.secretariaat@gmail.com

Naam:                                           M/V

Voornaam:
Veteranenpas / registratienummer:
————————————————-
Echtgeno(o)t(e) / Partner / Begeleider
Naam:                                           M/V
Voornaam:
Evt. Veteranenpas / registratienummer

Na het voorwoord van de voorzitter komen daarin de volgende onderwerpen aan de orde:

 • CLSK en Ridder MWO nieuwe leden van de VmVKLu
 • Nederlandse Veteranendag 2018
 • Luchtmacht Veteranendag 2018
 • Sunset March
 • ALV/reünie VmVKLu op 30 maart 2019
  !U kunt zich nu aanmelden; een inschrijfformulier vindt u als bijlage bij dit bulletin!
 •  Vfonds
 • Nederlandse Veteranendag 2019
 • Nieuwe regio indeling VmVKLu
 • Contributie 2019

Voor de volledige tekst van het bulletin verwijs ik u naar de categorie “Nieuws” of klik op de volgende link:
http://www.vredesmissieveteranenklu.nl/wp-content/uploads/2018/12/Infobulletin-2018-3.pdf

Al jaren wordt – voornamelijk bij ceremoniële gelegenheden – door onze KLu veteranen het traditionele veteranentenue gedragen. De laatste jaren neemt echter de behoefte aan een veteranentenue drastisch af en blijkt na diverse (interne) onderzoeken dat de nieuwe generatie (KLu-) veteraan geen affiniteit heeft met het traditionele veteranentenue. Het Veteranenplatform heeft daarom de invoering van een tweede (moderner) veteranentenue omarmd. PC-LSK heeft na intensief overleg met bestuur MILu, Veteraneninstituut en Veteranen Platform, besloten over te gaan tot snelle implementatie van een tweede veteranentenue. Hoe gaan we dit binnen CLSK en MILU op korte termijn organiseren? Zie het bericht hierover onder de categorie “Nieuws”.

 

Link:
http://www.vredesmissieveteranenklu.nl/wp-content/uploads/2018/12/Nieuw-Veteranentenue.pdf

Inmiddels heeft de eerste “pasavond” plaats gevonden. Onder het genot van een kopje koffie en een drankje hebben 25 veteranen het nieuwe pak aangemeten gekregen.

18 november 2018 liep een detachement van de VmVKLu weer de Sunset March over de brug “de Oversteek” in Nijmegen. Sunsetde vertrektijd van de mars – was deze keer om 16:41 uur. Het is de bedoeling dat voortaan elk jaar een detachement van de VmVKLu op 18 november – de oprichtingsdatum van de vereniging – de sunset march loopt. En uiteraard worden ook elk jaar leden van de VmVKLu uitgenodigd om mee te lopen.

 

Ondanks de stevige koude oostenwind was de opkomst goed. Vanwege die koude wind was het deze keer toegestaan om over het veteranentenue een jas te dragen. Na afloop van de mars stond onder de brug op het “20 september plein” een fritesbus klaar met een warme hap. De Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging was ook aanwezig met een voertuig en zorgde voor een warme beker koffie voor de deelnemers.

Wederom werd een indrukwekkend eerbetoon geleverd aan de geallieerde militairen die hier in september 1944 hebben gevochten voor de vrijheid van Nederland. Zie ook de foto’s in de fotogalerij.

Veteranen leden van de VmVKLu liepen op 5 mei mee in het defilé in Wageningen. Zoals altijd was er weer een geweldige sfeer in het stadje waar uiteraard deze keer ook het mooie weer een bijdrage aan leverde. Op de voorgrond zien we de IGK en de Minister van Defensie.

Gemaakt door: Mevr. N. Woortman
Het Monument der Gevallenen op voormalig Vliegbasis Soesterberg

4 mei 2018 11:00 uur – Fantastisch weer; strakblauwe lucht, maar eigenlijk wel iets te warm voor een parade. Voor de genodigden en veteranen waren zoals elk jaar zitplaatsen beschikbaar, maar vooral voor de aangetreden detachementen was het warme weer erg lastig. Zij stonden lange tijd in de volle zon en enkelen van hen moesten dan ook even uitstappen om even bij te komen. Maar dat maakte voor de herdenking bij het Monument der Gevallenen op de voormalige Vliegbasis Soesterberg niet uit. Het was een mooie ceremonie en een waardige plechtigheid waarbij zoals elk jaar alle Nederlandse burgers en militairen van de militaire luchtvaart die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen werden herdacht. En ook dit jaar waren veel leden van de VmVKLu aanwezig om hun respect te betuigen.

Hoewel de ceremonie elk jaar volgens een vaste procedure verloopt is het toch ook elk jaar weer anders. De boodschap blijft echter hetzelfde: herdenken en respect betuigen aan hen die het hoogste offer hebben gebracht. En dit komt aan het eind van de ceremonie nog eens extra tot uiting met de zoals altijd zeer indrukwekkende “missing man” formatie.

Na afloop werd een broodjes lunch geserveerd in het NMM zodat de deelnemers niet met een lege maag naar huis moesten gaan. Of – zoals ook voor veel deelnemers gold – naar een volgende herdenking op deze bijzondere dag.

Zie ook de fotogalerij.

De 13e Reünie van de VmVKLu was een groot succes. Op zaterdag 24 maart werden de leden vanaf 10:30 uur ontvangen in de Kumpulan, Bronbeek. De koffie stond klaar en de sfeer zat er al meteen goed in. Bekenden zochten elkaar op en gingen bij elkaar aan tafel zitten. Evenals in voorgaande jaren begon om 11:00 uur de Algemene Leden Vergadering (ALV) na eerst een minuut stilte te hebben betracht voor de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden. De ALV verliep volgens de standaard agenda met dit jaar als bijzonderheid dat een nieuwe penningmeester en een nieuwe voorzitter werd gekozen. Penningmeester werd Alex van Ginkel en voorzitter werd Gerrit Hut.

Na de ALV gaf Dhr. Henk Kauffman als vertegenwoordiger van de eerste generatie veteranen KLu een korte presentatie over de 1e generatie veteranen met als thema: “Wat hebben die voor ons betekend”. Daarbij ging hij in op de geschiedenis van de verschillende veteranenverenigingen van de 1e generatie veteranen. Daaruit bleek dat wij de veteranenwet en de veteranenzorg in zijn huidige vorm voor een groot deel te danken hebben aan de inspanningen van deze veteranenverenigingen.

Na een korte toespraak door Kol. Saskia Siemensma die namens de PCLSK de reünisten toesprak was het tijd voor de lunch. De Kumpulan was er wederom in geslaagd om een uitstekende Indische rijstmaaltijd te serveren die door iedereen dan ook zeer werd gewaardeerd. Dit jaar voor het eerst was er ook voor live achtergrond muziek gezorgd. Die werd verzorgd door Erwin Hardenberg en verhoogde voor de rest van de middag de toch al prettige sfeer. Kortom, voor de aanwezige leden een zeer geslaagde reünie! (Zie ook het foto album)

De 14e Reünie van de VmVKLu wordt gehouden op 30 maart 2019; uiteraard wederom in de Kumpulan.